VPTZ verwelkomt nieuwe vrijwilligers

VPTZ verwelkomt nieuwe vrijwilligers

20 februari 2018
|

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) de Biltse kernen is blij met drie nieuwe vrijwilligers in het team. Na een tweedaagse introductietraining en een avond til- en transfertechnieken zijn zij klaar voor de ondersteuning van palliatief en terminaal zieke patiënten en hun naasten.

Vlnr: Johan Vaatstra, Joke Nederhof en Gokie van der Horst

Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk of met een ondersteuningsvraag, kunt u contact opnemen met coördinator Geza Mobers, 06 – 134 29 515 of g.mobers@vptz-debiltsekernen.nl