Peter Paternotte nieuwe penningmeester van VPTZ-bestuur

Peter Paternotte nieuwe penningmeester van VPTZ-bestuur

30 september 2019
|

Peter Paternotte is de opvolger van Thea Donders. Wij danken Thea voor de nauwgezetheid waarmee ze de afgelopen jaren de financiën van VPTZ de Biltse kernen heeft beheerd. Thea blijft overigens op eigen verzoek nog zeker een jaar actief als algemeen bestuurslid.
Peter Paternotte gaat de functie van penningmeester de komende vier jaar op zich nemen. Hij heeft de VPTZ leren kennen vanuit zijn privé situatie.
Bijna 3 jaar geleden had coördinator Geza Mobers een kennismakingsgesprek met hem over de ondersteuningsmogelijkheid van VPTZ vrijwilligers bij zijn terminaal zieke vrouw. Omdat haar situatie snel achteruit ging, heeft VPTZ helaas geen ondersteuning meer kunnen bieden.
Er is echter wel contact gebleven tussen Peter en de VPTZ. Met de functie van penningmeester in het bestuur van VPTZ de Biltse kernen wil hij nu graag zijn steentje bijdragen aan ons mooie en bijzondere werk.