Organisatie

Doelstelling: ‘Er zijn’

Het bieden van tijd, aandacht en ondersteuning, daar waar nodig en gewenst, aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten.

De Stichting

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg De Biltse kernen (VPTZ ) komt voor uit VPT De Bilt Bilthoven en Stichting Thuis Sterven Maartensdijk die in respectievelijk 1993 en 1997 zijn opgericht. Beide organisaties zijn in 2012 samen verder gegaan. De vrijwilligersorganisatie bestaat uit circa 20 enthousiaste vrijwilligers. Zij bieden ondersteuning bij mensen met een korte levensverwachting in de thuissituatie, in verpleeghuizen en in zorginstellingen.
Coördinator Geza Mobers draagt zorg voor organisatie van de hulpaanvragen en het begeleiden van de vrijwilligers.

Klik hier om het jaarverslag 2018 te downloaden.

Samenstelling Bestuur

Natasja Konter
Voorzitter

Anke van Krimpen
Secretaris

Peter Paternotte
Penningmeester

Thea Donders
Algemeen bestuurslid

Jolanda Nijboer
Bestuurslid