Nieuws Archieven - Pagina 2 van 4 - Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Huisarts Nijboer in bestuur VPTZ de Biltse kernen

18 oktober 2018
|

In het bestuur van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) de Biltse kernen volgt huisarts Jolanda Nijboer als adviserend bestuurslid voormalig huisarts Jan van Leer op. VPTZ biedt ondersteuning die het mede mogelijk maakt dat mensen in hun laatste levensfase thuis kunnen sterven. Goed opgeleide vrijwilligers kunnen de pati […]

Lees meer

Geinteresseerd in vrijwilligerswerk in de terminale zorg?

6 oktober 2018
|

Kom dan op zaterdag 13 oktober naar het Lichtruim in Bilthoven. Daar is VPTZ de Biltse kernen tussen 11.00 en 14.00 uur aanwezig tijdens de vrijwilligersbanenroute om u te informeren over ons vrijwilligerswerk, het team, de basistraining en overige opleidingsmogelijkheden.

Uiteraard bent u ook van harte […]

Lees meer

Basistraining voor vrijwilligers terminale zorg

22 april 2018
|

Op 30 en 31 mei organiseert VPTZ de Biltse kernen weer een basistraining voor vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Deelnemers worden opgeleid om 1 of meerdere dagdelen per week ondersteuning te bieden in de laatste levensfase van ongeneeslijk zieke patiĂ«nten en ouderen om mantelzorgers te ontlasten […]

Lees meer

Vasthouden om los te kunnen laten

3 april 2018
|

Vasthouden om los te kunnen laten.
Informatieavond over afscheid nemen en sterven.

Op woensdagavond 18 april organiseren Cavalli Uitvaartbegeleiding en VPTZ de Biltse kernen een informatieavond over de laatste levensfase. Zowel zorgmogelijkheden in de palliatieve en terminale fase, ondersteuning van vrijwilligers, de rol van de huisarts, de voorbereiding […]

Lees meer